برای مشاهده نزدیکترین اساتید، محدوده جغرافیایی خود را مشخص نمایید انتخاب محدوده جغرافیایی

بهترین اساتید تدریس خصوصی جامعه شناسی دهم علوم انسانی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی جامعه شناسی دهم علوم انسانی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
مسعود مرادپورگیلده

مسعود مرادپورگیلده مشاهده رزومه

  • دکترا علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
استاد فعال نیست
تهران
مرجان افشار

مرجان افشار مشاهده رزومه

  • کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
استاد فعال نیست
کرج
عسل گنجی

عسل گنجی مشاهده رزومه

  • دانشجوی کارشناسی مدیریت بیمه اکو از دانشگاه علامه طباطبایی
  • افتخار تدریس: رتبه برتر کنکور سال95
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر کنکور 95
استاد فعال نیست
قم
علی طلعتی

علی طلعتی مشاهده رزومه

  • کارشناسی روانشناسی (گرایش بالینی) از دانشگاه پیام نور قم
استاد فعال نیست
تهران
رویا فتحعلی وند

رویا فتحعلی وند مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
استاد فعال نیست
بیرجند
زهرا قربانی

زهرا قربانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی
استاد فعال نیست
تهران
نیره محمدی فر

نیره محمدی فر مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور
استاد فعال نیست
رشت
فاطمه کاظمی مریدانی

فاطمه کاظمی مریدانی مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه غیرانتفاعی
استاد فعال نیست