برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی علوم زمین پیش دانشگاهی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی علوم زمین پیش دانشگاهی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
الهه سادات عبداللهی

الهه سادات عبداللهی مشاهده رزومه

  • دانشجوی دکترا زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس در دبیرستان غیردولتی پردیس به مدت 9 سال
تهران
مسعود مرادپورگیلده

مسعود مرادپورگیلده مشاهده رزومه

  • دکترا علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تهران
بهناز شباب بروجنی

بهناز شباب بروجنی مشاهده رزومه

  • دانشجوی دکترا زمین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
تهران
محمد طهماسبی

محمد طهماسبی مشاهده رزومه

  • دانشجوی کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه تهران
تهران
نیره محمدی فر

نیره محمدی فر مشاهده رزومه

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)