انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

بهترین اساتید تدریس خصوصی عربی نهم دبیرستان، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی عربی نهم دبیرستان - کلاس، معلم، دبیر، مدرس


سودابه مهیجی

سودابه مهیجی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
 • تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
سعید وفایی

سعید وفایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس در سلام به مدت 5 سال
 • افتخار تدریس: مدرس رتبه 1 کشوری کنکور سراسری 1389
 • تدریس در نانپ به مدت 2 سال
مهسا رضایی

مهسا رضایی مشاهده رزومه

 • کارشناسی حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس در آموزشگاه های برتر زبان انگلیسی به مدت 3 سال
 • تدریس در کلاسهای رفع اشکال در مدارس به مدت 1 سال
پروین سُندُسی

پروین سُندُسی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ادبیات و زبان عربی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 5 شاگرد
 • افتخار تدریس: برنده جایزه تولید محتوا در درس عربی
 • تدریس در دبیرستان طلوع به مدت 21 سال
راضیه رشیدی

راضیه رشیدی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان
 • افتخار تدریس: میانگین درصد آزمون کنکور شاگردانم در درس ادبیات فارسی و عربی 80 بوده است.
 • تدریس در موسسه آموزش خصوصی نوین به مدت 3 سال
 • تدریس در موسسه پارسایی نمایندگی قلم چی به مدت 3 سال
مریم آرمان

مریم آرمان مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه خوارزمی تهران
 • دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
مهرزاد عباسی

مهرزاد عباسی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی از دانشگاه تهران
 • تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
راضیه رهبر اسلامی

راضیه رهبر اسلامی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • افتخار تدریس: کسب مقام معلم نمونه در سال هشتادونه در منطقه 2
 • افتخار تحصیلی: کسب نمره بیست پایان نامه ارشد در سال 80
فاطمه عرضی

فاطمه عرضی مشاهده رزومه

 • اموزش لهجه لبنانی وادبیات عرب: اموزش لهجه لبنانی وقواعد زبان عامی اموزش ادبیات عرب و تمام مقاطع تحصیلی
حسن شویکلومرادی

حسن شویکلومرادی مشاهده رزومه

 • کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در نمایندگی قلم چی به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
توحید فتحی

توحید فتحی مشاهده رزومه

 • کارشناسی دبیر دینی و عربی از دانشگاه تربیت معلم
 • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
محمد جعفری

محمد جعفری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران
زینب ابراهیمی

زینب ابراهیمی مشاهده رزومه

 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور کرج
 • تدریس در آموزشگاه. پارسیان به مدت 5 سال
 • تدریس در آموزشگاه. هدف به مدت 3 سال
سپیده اخوان ماسوله

سپیده اخوان ماسوله مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
 • تدریس در مدرسه نشاط به مدت 3 سال
 • تدریس در مدرسه مهرگان به مدت 1 سال
علیرضا شیدایی

علیرضا شیدایی مشاهده رزومه

 • عربی را اصولی و کاربردی یاد بگیرید: تدریس خصوصی،نیمه خصوصی و گروهی عربی تمام مقاطع لازم است دانش آموزان محترم بدانند تمام قواعد عربی به صورت زنجیر به همدیگر متصل است و فقط یادگیری اصولی و صحیح است که میتواند آنها را به طور منسجم در ذهن حفظ کند ضمن اینکه آموخته ها باید دانش آموز را در امتحان یا آزمون مورد نظر به نتیجه عالی برساند