تدریس خصوصی در ماسال

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر ماسال


فرید انصاری

استاد فرید انصاری

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان از پایه تا کنکور توسط کارشناس ارشد شیمی آلی (دبیر رسمی آموزش و پرورش) به صورت فردی و گروهی (مفهومی وتضمینی) و در صورت لزوم در منزل شما

مشاهده صفحه استاد
ارشاد شعبانی

اموزش زبان انگلیسی جدید

استاد ارشاد شعبانی

تدریس تضمینی کتابهای زبان انگلیسی متوسطه اول ودوم

مشاهده صفحه استاد
مهدی مغیثی

تدریس ریاضی و فیزیک

استاد مهدی مغیثی

تدریس ریاضی و فیزیک از پایه تا کنکور

مشاهده صفحه استاد