تدریس خصوصی در سیاهکل

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر سیاهکل


فایقه سحرخیزروشندل

دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی

استاد فایقه سحرخیزروشندل

تدریس در دروس تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی) و مدیریت تولید و ریاضی گروههای مدیریت و حسابداری با سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی و خصوصی و موسسات آموزشی از سال 1387 تا کنون

مشاهده صفحه استاد
نیلوفر مهجوری سیاهکل

فیزیک دوم بیرستان

استاد نیلوفر مهجوری سیاهکل

تدریس به روشی آسان و مفهومی و بدون نیاز به حفظ فرمول کلیه مباحث فیزیک دوم دبیرستان و سوم دبیرستان با متدی کاملا متفاوت تدریس به همراه انیمیشن جهت تسهیل یادگیری

مشاهده صفحه استاد
عبدالرضا طریقتی

شیمی را آسانتر، با کیفیت مناسب بیاموزید و نگران هزینه نباشید

استاد عبدالرضا طریقتی

تدریس شیمی متوسطه بنحوی که همزمان برای امتحانات پایان ترم و کنکور آماده میشوید. تدریس مناسب و هماهنگ با جزوات هر دانشگاه و مشاوره پایانامه و سمینار و کارآموزی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی

مشاهده صفحه استاد