تدریس خصوصی در دشت آزادگان

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر دشت آزادگان


صادق امیری مقدم

استاد صادق امیری مقدم

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و کنکور تقویتی - تیزهوشان- کنکور توسط دبیرآموزش وپرورش اهواز فوق لیسانس ریاضی (تعهد ، تسلط ،تجربه)

مشاهده صفحه استاد