تدریس خصوصی در مانه و سملقان

اساتید (معلمان) تدریس خصوصی در شهر مانه و سملقان


حسین جمالی

استاد حسین جمالی

تدریس خصوصی دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی برق توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق قدرت آموزشی مفید در حد آمادگی و اعتماد بنفس کامل در آن درس.

مشاهده صفحه استاد