کاربر استادبانک

محمد زراعتی

تدریس خصوصی دروس: جبر و احتمال، طراحی مکانیزم ها، روش های تولید، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشین های کنترل عددی، سیستم های هیدرولیک و نئوماتیک، شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل، مواد مرکب (کامپوزیتها)، مقاومت مصالح، زبان تخصصی مکانیک

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

جبر و احتمالطراحی مکانیزم هاروش های تولیدطراحی و ساخت به کمک کامپیوترماشین های کنترل عددیسیستم های هیدرولیک و نئوماتیکشبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترلمواد مرکب (کامپوزیتها)مقاومت مصالحزبان تخصصی مکانیکمبانی مهندسی برقارتعاشات مکانیکیطراحی اجز ا 1 و 2ترمودینامیکعلم مواددینامیکرسم فنی و نقشه کشی ساختمانریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 1فیزیک عمومی 2فیزیک عمومی 1کنکور کارشناسی ارشد مهندسي مكانيكشیمی کنکور سراسریفیزیک کنکور سراسریهندسه تحلیلی و جبر خطیدینامیک ماشینریاضی کنکور سراسریاستاتیکریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانحساباناستاتیک و مقاومت مصالحفیزیک دوم دبیرستانفیزیک سوم دبیرستانحساب دیفرانسیل و انتگرال

تدریس در شهرهای

اصفهان، اصفهانتهران، تهران

جنسیت: مذکر

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.