زینب حسین زاده

استاد زینب حسین زاده

تدریس مکانیک سیالات، هیدرولیک، استاتیک، مقاومت مصالح، هیرولوژی و ساختمان های انتقال آب توسط دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک و مقاومت مصالح مقاومت مصالح استاتیک هیدرولیک مکانیک سیالات ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • 4 سابقه ی تدریس در دانشگاه های پیام نور و آزاد

نظرات شاگردان