زهراسادات حسینی

استاد زهراسادات حسینی

تدریس خصوصی دروس شیمی، فیزیک و برنامه ریزی درسی در تمامی دوره‌ها. تدریس دروس دانشگاهی شیمی عمومی، شیمی فیزیک 1،2

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی شیمی فیزیک شیمی تجزیه شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان