زهرا حاجی لو

استاد زهرا حاجی لو

تدریس خصوصی درس ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ مخصوص رشته مهندسی پلیمر و رنگ

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان