مجتبی جهانمرد

استاد مجتبی جهانمرد

تدریس خصوصی درس فیزیک در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی صنعتی مالک اشتر و دارای مدرک لیسانس فیزیک هسته ای از دانشگاه دولتی یزد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نظرات شاگردان