محمد مکی نیری

استاد محمد مکی نیری

تدریس دروس ریاضیات با استادی که دارای معدلی بالاتر از 18 میباشد را تجربه کنید.استادی با صبر و تحمل بالا در اموزش و با تجربه .با لحاظ کردن انصاف برای دریافت حق التدریس.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان

نظرات شاگردان