وحید رضا شیواییان

استاد وحید رضا شیواییان

آموزش حرفه ای فتوشاپ

آموزش فتوشاپ و عکاسی در گرافیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گرافیک کامپیوتری

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی

افتخارات تحصیلی

  • 12 سال سابقه کار و تدریس در زمینه گرافیک و عکاسی

نظرات شاگردان