وحید ابراهیم زاده

استاد وحید ابراهیم زاده

تدریس تضمینی فیزیک کنکور

تدریس دروس فیزیک کنکور وترمودینامیک VahidEbrahimzadeh.blogfa.com T1E1Engineering.blogfa.com

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ترمودینامیک مکانیک سیالات فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

بناب - آذربایجان شرقی تبریز - آذربایجان شرقی عجب‌شیر - آذربایجان شرقی آذرشهر - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان