وحید امیری

استاد وحید امیری

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان جهت آمادگی در کنکور و رقابتهای المپیاد زیر نظر دانشجوی دکترا با پنج سال سابقه تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 جبر و احتمال فیزیک کنکور سراسری فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • پنج سال سابقه تدریس المپیاد و کنکور

نظرات شاگردان