بنفشه عبدالمجیدی

استاد بنفشه عبدالمجیدی

تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک دوره دبیرستان و همچنین عاوم تجربی یوره راهنمایی توسط فارغ التحصیل ارشد ژیوفیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران شمیرانات - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب بنفشه عبدالمجیدی فارغ التحصیل ارشد ژیوفیزیک خواستار تدریس خصوصی هستم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ژیوفیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان