تارا لطف اله زاده

استاد تارا لطف اله زاده

ریاضیات- دروس تخصصی و پایه مهندسی برق-تدریس ریاضیات کنکور

تدریس خصوصی دروس ریاضی از مقطع ابتدایی تا دبیرستان (تقویتی، المپیاد)،آمادگی برای کنکور..تدریس دروس دانشگاهی رشته مهندسی برق

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل ریاضی مهندسی ریاضی کنکور سراسری حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

سوابق و افتخارات تدریس


فارغ اتحصیل رشته مهندسی برق مخابرات- سابقه تدریس دروس پایه و تخصصی مهندسی برق در دانشگاه- سابقه تدریس دروس ریاضیات پایه کنکور دبیرستان ابتدایی..

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 2 دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد،دارای 3 مقاله علمی چاپ شده ،سابقه ندریس در دانشگاه

نظرات شاگردان