سمیرا مودتی

استاد سمیرا مودتی

برنامه نویسی با متلب و کدنویسی پردازش گفتار و پردازش تکاملی و مشاوره امور پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته می شود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پردازش سیگنال های دیجیتال ریاضی مهندسی مدارهای الکترونیکی مدارهای منطقی مدارهای پالس و دیجیتال الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 الکترونیک

شهرهای تدریس

بابل - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان