سینا زینت لو

استاد سینا زینت لو

تدریس خصوصی دروس فیزیک و شیمی دبیرستان"تقویتی و کنکوری" توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان روش های نوین آنالیز مواد متالوژی جوشکاری متالوژی سطوح و پوشش ها بلور شناسی مواد دیرگداز انجماد فلزات خوردگی و اکسیداسیون عملیات حرارتی سینتیک مواد روش های شناسایی مواد ترمودینامیک مواد 1 شیمی عمومی ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی خواص مکانیکی مواد خواص فیزیکی مواد 1 و 2 شیمی فیزیک مواد شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان خواص مواد

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 1 دوره کارشناسی مهندسی مواد

نظرات شاگردان