حسن شکراللهی

استاد حسن شکراللهی

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی، رشته مهندسی مکانیک شامل استاتیک، مقاومت مصالح، الاستیسیته و ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات دینامیک استاتیک مقاومت مصالح ریاضی مهندسی ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان