شیرزاد رضایی

استاد شیرزاد رضایی

ریاضی-شیمی-فیزیک- راکتور-ترمو-انتقال جرم

دانشجوی ارشد مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه صنعتی شریف مشاور ومدرس کنکوری و تدریس مفهومی و روان دروس ابتدایی و راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی سینتیک و طرح راکتور کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان موازنه انرژی و مواد ترمودینامیک روش های محاسبات عددی عملیات واحد 1 و 2 انتقال جرم کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی آمار و مدلسازی دبیرستان فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی ارشد مهندسی شیمی (گرایش ترموسینتیک و کاتالیست) دانشگاه صنعتی شریف

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان