شیدا خیابانی

استاد شیدا خیابانی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان و راهنمایی برای بانوان با متدی مفهومی و هزینه توافقی توسط کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان