علی اولادزاده

استاد علی اولادزاده

تدریس خصوصی دروس ریاضی، فیزیک و شیمی مقاطع مختلف دبیرستان، کنکور و دانشگاه(تهران) تدریس خصوصی دروس مهندسی شیمی شامل: ترمودینامیک،انتقال حرارت و جرم و...توسط مدرس دانشگاه پیام نور-آزاد-علوم دریایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور انتقال جرم انتقال حرارت شیمی فیزیک ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد و علوم دریایی-کارشناس آزمایشگاه-کارشناس فنی شرکت kcc در ایران خودرو- دارای چهار مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و بین المللی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد و علوم دریایی-کارشناس آزمایشگاه-کارشناس فنی شرکت kcc در ایران خودرو- دارای چهار مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و بین المللی

نظرات شاگردان