شهرام سرخانی

استاد شهرام سرخانی

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک توسط دانشجویان برتر رشته ریاضی و فیزیک تدریس خصوصی دروس دانشگاه مهندسی مکانیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان