شادی دلیریان

استاد شادی دلیریان

تدریس دروس مهندسی برق گرایش های الکترونیک و مخابرات

تدریس خصوصی دروس رشته ی مهندسی برق توسط پذیرفته شده ی ارشد بدون کنکور و عضو استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد ، انجام می شود.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 معماری کامپیوتر ماشین های الکتریکی 1 و 2 روش های محاسبات عددی محاسبات عددی برنامه نویسی کامپیوتر الکترومغناطیس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها ریاضی 1 و 2 و 3 ریاضی پایه مبانی مهندسی برق الکترونیک صنعتی مدارهای مخابراتی مدارهای الکتریکی 1 و 2 مخابرات مدارهای منطقی الکترونیک فیزیک الکترونیک آنتن امواج ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی ارشد مهندسی برق<br /> مدرک کارشناسی: مهندسی برق گرایش الکترونیک_دانشگاه فردوسی مشهد<br /> مدرک ارشد:مهندسی برق مخابرات گرایش میدان و موج_دانشگاه فردوسی مشهد<br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • در حال تدریس درس مبانی مهندسی برق در دانشگاه فردوسی مشهد
  • جزو %10 برتر دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 94

نظرات شاگردان