احمد صدقی

استاد احمد صدقی

دبیر نمونه استانی واستاددانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

گرمی - اردبیل

سوابق و افتخارات تدریس


25 سال تدریس تمام درس های ریاضی دبیرستان و پیش دانشگاهی و درس های رشته ریاضی کاربردی دانشگاهها

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • تالیف دو کتاب دانشگاهی به نام معادلات دیفرانسیل معمولی و معادلات انتگرال مرزی و منفرد و چاپ دو مقاله در بلغارستان

نظرات شاگردان