کاربر استادبانک

سید امیرمحمد مناقب

ریاضیات دبیرستان، دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک: تدریس ریاضیات دبیرستانی و با ایده نو و مفهومی: تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

دینامیک ماشینارتعاشات مکانیکیدینامیکمعادلات دیفرانسیلمقاومت مصالحاستاتیکحسابانریاضی دبیرستان علوم انسانیریاضی سوم دبیرستانریاضی دوم دبیرستان

تدریس در شهرهای

اصفهان، اصفهانکاشان، اصفهانآران و بیدگل، اصفهان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: کاشان، اصفهان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.