صمد علیزاده

استاد صمد علیزاده

تدریس خصوصی دروس هنرستان تقویتی وکنکور وتدریس خصوصی دروس کاردنی برق ودروس مرتبط با برق رشته های مهندسی تجزیه وتحلیل سیستمها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترونیک فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان