کاربر استادبانک

صاحب تارم

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک از ابتدایی تا کارشناسی ارشد توسط کارشناس ارشد از دانشگاه صنعتی شیراز

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تعداد شاگردها: 0

تعداد جلسات تشکیل شده: 0

نسبت جلسات به شاگردها:

امتیاز دریافتی: 0.00 از 20

تدریس خصوصی دروس

سیستم های دینامیکیتوپولوژی عمومیمبانی ترکیبیاتمبانی ریاضیجبر خطینظریه اعدادآنالیز عددیمبانی آنالیز عددیآمار و احتمالاتگرافحساب دیفرانسیل و انتگرالمبانی منطق و نظریه مجموعه هاهندسه تحلیلی و جبر خطیهندسه دوم دبیرستانهندسه سوم دبیرستانمحاسبات عددیمبانی هندسهجبر و احتمالریاضی کنکور سراسریآمار ریاضیمبانی ماتریس ها و جبرخطیریاضی مهندسیجبربهینه سازی خطیبهینه سازی غیرخطیتوابع مختلطحسابانمعادلات دیفرانسیلآنالیز ریاضیآمار و مدلسازی دبیرستانریاضی عمومی 1حل عددی معادلات دیفرانسیلهندسه جبری مقدماتیریاضی گسستهریاضی دوم دبیرستانریاضی سوم دبیرستانریاضی دبیرستان علوم انسانیاقتصاد مهندسیکنکور کارشناسی ارشد ریاضی

تدریس در شهرهای

اهواز، خوزستان

جنسیت: مذکر

محل سکونت: اهواز، خوزستان

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.