سعیده جلیل زاده

استاد سعیده جلیل زاده

تدریس خصوصی ریاضی

تدریس تمام دروس ریاضی همه ی رشته های دبیرستان و ریاضی عمومی دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحقیق در عملیات آنالیز ریاضی کنترل کیفیت آماری ریاضی 1 و 2 و 3 ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی پایه ریاضی 1 و 2 ریاضی گسسته ریاضی سوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان