س. صیفی

استاد س. صیفی

کافی است بخواهید ...

تدریس مفهومی ریاضیات و فیزیک برای انها که کابوس درک مفاهیم تحلیلی را دارند تبدیل به امری لذت بخش می شود

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


پژوهشگر و مدرس دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان