سولماز ناصری

استاد سولماز ناصری

تدریس خصوصی تمام دروس ابتدایی راهنمایی و زیست شناسی دبیرستان با بهترین روش تدریس ، یادگیری تفهیمی فرزندتان را تضمین می کنیم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان