سیدمحمد بخاطی

استاد سیدمحمد بخاطی

تدریس خصوصی عربی دبیرستان دوره دوم وتدریس خصوصی عربی کنکور سراسری (تضمینی) دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان