سید محسن رضایی

استاد سید محسن رضایی

تدریس تخصصی دروس استاتیک مقاومت مصالح سازه های فلزی تحلیل سازه ها و بارگذاری مطابق ویرایش جدید. کنکور کارشناسی ارشد و امتحانات میانترم و پایانترم (شب‌های امتحان)

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران استاتیک مقاومت مصالح تحلیل سازه 1 و 2 مقاومت مصالح و سازه های فلزی استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس تخصصی مکانیک جامدات و دروس مرتبط باآن شامل استاتیک و تحلیل سازه ها و مبحث مهم باگذاری سازه‌ها(آیین نامه جدید) که درسی مهم در امتحان نظام مهندسی است به همراه تجربه باعث شده تا به خوبی با نقاط ضعف یانشجویان آشنا باشم. تعداد دروس محدود در تدریس فرصت تجربه حرفه‌ای به ارمغان آورده است.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • TA درس بارگذاری
  • TA درس مقاومت مصالح
  • رتبه 2 رقمی کنکور و المپیاد دانشجویی

نظرات شاگردان