سارا جعفری

استاد سارا جعفری

تدریس خصوصی فیزیک پیام نور آزاد غیر انتفاعی و دبیرستان توسط استاد دانشگاه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک سوم دبیرستان فیزیک عمومی 1

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان