سمیرا حسینی

استاد سمیرا حسینی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی و ادبیات فارسی پایه راهنمایی و متوسطه توسط کارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی زبان فارسی دوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان