سید حسین موسوی

استاد سید حسین موسوی

تدریس خصوصی عربی توسط رتبه برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه تهران تدریس خصوصی عربی توسط رتبه برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان عربی کنکور سراسری عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان فرایندهای گاز فرآیندهای پتروشیمی فرآیندهای پالایش مقدمات مهندسی نفت سینتیک و طرح راکتور کنترل فرآیندها انتقال حرارت موازنه انرژی و مواد آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی شیمی کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان