سیما قهرمانی

استاد سیما قهرمانی

تدریس خصوصی دروس ریاضیات وآمار در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه توسط کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد آمار ریاضی کنکور سراسری جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد آمار و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان