صغری فراهانی

استاد صغری فراهانی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان،کنکور،دانشگاه ( معادلات،ریاضی ، جبرخطی ، آمارواحتمال،تحقیق در عملیات )توسط کارشناس ارشد ریاضی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه جبری مقدماتی توابع مختلط حل عددی معادلات دیفرانسیل مبانی منطق و نظریه مجموعه ها معادلات دیفرانسیل جبر خطی بهینه سازی خطی جبر مبانی ترکیبیات آمار و احتمالات آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان