سمیرا برنگی

استاد سمیرا برنگی

تدریس خصوصی دروس زیست شناسی و شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی توسط کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی. تدریس خصوصی بیوشیمی عمومی و بالینی به دانشجویان دانشگاه.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

بیوشیمی شیمی آلی شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

پردیس - تهران تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


-

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • دارای مدرک کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دارای مدارک کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

نظرات شاگردان