سیاوش باقری

استاد سیاوش باقری

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمی با قیمت توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • دو سال سابقه تدریس خصوصی در شهر تبریز و یک سال در تهران
  • دوسال سابقه حل تمرین دروس فیزیک پایه در دانشگاه تبریز و و سه ترم در دانشگاه علم و صنعت

نظرات شاگردان