صادق امیری

استاد صادق امیری

انجام پروژه های دانشجویی مهندسی مکانیک با نرم افزارهای طراحی و تحلیل به روش دستی و محاسباتی ترجمه ی متون عمومی و تخصصی مکانیک مقاله و پایان نامه تدریس دروس تخصصی مهندسی مکانیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ترمودینامیک ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه رازی کرمانشاه

نظرات شاگردان