رویا سلیمی

استاد رویا سلیمی

ریاضی اول تا کنکور

ریاضی دوم دبیرستان،ریاضی سوم دبیرستان،ریاضی چهارم دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان