ربابه کریمی

استاد ربابه کریمی

تدریس خصوصی ریاضی فیزیک وشیمی دبیرستان و راهنمایی و شیمی عمومی 1و2 وشیمی فیزیک 1و2 وکوانتوم دانشگاه پیام نور و آزاد توسط کارشناس ارشد شیمی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

ساری - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان