رضا رنجبران

استاد رضا رنجبران

تدریس خصوصی زیست شناسی توسط رتبه 28 کنکور سراسری ارشد با شیوه جدید مطابق با تغییرات کنکور سراسری به همراه جزوات کمک اموزشی با شکل های ساده و مفهومی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

جویبار - مازندران بابل - مازندران ساری - مازندران قایم‌شهر - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران

نظرات شاگردان