رضا حیدری

استاد رضا حیدری

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس ریاضی - فیزیک و شیمی دبیرستان و همچنین ریاضیات دانشگاهی توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس - با سابقه طولانی در تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان ترمودینامیک ریاضی عمومی 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان سینتیک و طرح راکتور کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی معادلات دیفرانسیل ریاضی مهندسی استاتیک و مقاومت مصالح ریاضی عمومی 1 انتقال حرارت

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان