کاربر استادبانک

رویا رزم نوش

تدریس خصوصی دروس: شبکه های کامپیوتری، مدارهای منطقی، الکترومغناطیس، مدارهای الکتریکی 1 و 2، مدارهای الکترونیکی، مهندسی نرم افزار 1 و 2

شماره تماس: 66918355-021

برای استخدام استاد خصوصی با شماره تلفن 66918355-021 (ازساعت 8 الی 20) تماس بگیرید
همچنین می توانید با کلیک روی دکمه زیر درخواست استخدام استاد خصوصی بدهید

اطلاعات تدریس خصوصی


تدریس خصوصی دروس

شبکه های کامپیوتریمدارهای منطقیالکترومغناطیسمدارهای الکتریکی 1 و 2مدارهای الکترونیکیمهندسی نرم افزار 1 و 2

تدریس در شهرهای

تهران، تهران

جنسیت: مونث

محل سکونت: تهران، تهران

این استاد از طرف استادبانک هیچ کلاسی برگزار نکرده است.