رامین ساحلی

استاد رامین ساحلی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از برترین دانشگاههای کشور.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان