رامین حیدری

استاد رامین حیدری

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

تدریس دروس دانشگاهی مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک. دروس مکانیک خاک، مقاومت مصالح، استاتیک و... و مشاوره در انجام پایان نامه .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان مکانیک شکست مکانیک سنگ مکانیک خاک استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان